Cách Sử Dụng Máy Hút Chân Không Vòi Đứng DZQ-600L

Máy hút chân không dạng đứng được sử dụng đóng gói cho các sản phẩm hạt rời rạc. Máy ép chân không DZQ600L này có thể hút chân không sản phẩm dựng thẳng đứng hoặc nằm ngang. Dưới đây là chi tiết cách sử dụng máy hút chân không vòi đứng KMVC600-2VD/DZQ-600L

Hướng dẫn sử dụng máy hút chân không vòi đứng DZQ-600L
Hướng dẫn sử dụng máy hút chân không vòi đứng DZQ-600L

Chi tiết phím bấm chức năng máy hút chân không dạng đứng

Cấp nguồn điện 220V, Bật công tắc nguồn điện sau đó bảng điều khiển hiển thị như Hình 1.

Màn Hình Chờ Khi Máy Đang Được Cấp Điện.
Hình 1. Màn Hình Chính

Để sử dụng được máy, chúng ta cần tìm hiểu chức năng của các phím trên bảng điều khiển của máy.

 • Phím ESC: Dùng để chuyển đổi ngôn ngữ Tiếng Anh – Tiếng Trung. Hoặc quay trở lại.
 • Phím SET: Dùng để chuyển đổi đến chức năng cần cài đặt thông số.
 • Phím LÊN – XUỐNG: Thay đổi thông số của chức năng đang lựa chọn
 • Phím SANG TRÁI: Dùng để chuyển sang màn hình lựa chọn chế độ làm việc. Và để dịch chuyển đến vị trí số cần thay đổi trong màn hình cài đặt thông số.
 • Phím SANG PHẢI: Dùng để cài Đặt Thông số: thời gian hút chân không – thời gian bơm khí – thời gian hàn –  thời gian làm mát. Và để dịch chuyển đến vị trí số cần thay đổi trong màn hình cài đặt thông số.
 • Phím ENT: Dùng để xác nhận thông số cài đặt. Lưu ý: Sau khi lựa chọn thông xong bắt buộc phải nhấn nút “ENT” thì mới xác nhận được thông số cài đặt.

Cài đặt thông số máy hút chân không vòi ngoài KMVC600-2VD/DZQ-600L

Các bước thực hiện cài đặt các thông số hút chân không:

 • Khi bật công tắc nguồn điện 220v bảng điều khiển hiện thị như “Hình 1”.
 • Bấm nút Tam Giác chỉ Xuống để màn hình hiển thị như hình 2.
Màn Hình Hiển Thị Cài Đặt Thông Số.
Hình 2. Màn Hình Cài Đặt
 • Ấn (ESC) Để Chuyển Ngôn Ngữ Sang Tiếng Anh. Màn Hình sẽ Chuyển sang Hình 3.
Màn Hình Hiển Thị Cài Đặt thông số.
Hình 3. Màn Hình Cài Đặt
 • Wrok mode: Lựa chọn chế độ làm việc
 • Parameter setting: Cài Đặt các thông số làm việc cho máy.
 • Preferences: Hiển thị chương trình đang được lựa chọn.

Đầu tiên cần chọn chế độ làm việc cho máy. Nhấn nút (sang Trái) màn hình sẽ hiển thị như Hình 4.

Màn Hình Hiển Thị Các Chế Độ Làm Việc.
Hình 4. Màn Hình Hiển Thị Các Chế Độ làm Việc

Hình 4 hiện thị cho chúng ta 5 chế độ làm việc :

 1. Seal : Chế độ chỉ hàn niêm phong miệng túi.
 2. Fill – Seal : Bơm hơi – Hàn miệng túi.
 3. Vacuum – Seal : Chế độ Hút chân không – Hàn miệng túi.
 4. Vacuum – fill :Chế độ Hút chân không – Bơm khí – Hàn niêm phong
 5. Vacuum – fill – Vacuum – Seal : Hút chân không Lần 1 – Bơm khí – Hút chân không lần 2 – Hàn miệng túi.

SET WORK MODE: Đặt chế độ làm việc. Số hiển thị ở hàng này sẽ tương ứng với số của chế độ làm việc.

Để lựa chọn chế độ làm việc cho máy ép chân không vòi đứng DZQ600L. Nhấn nút “SET” số ở hàng SET WORK MODE sẽ nhấp nháy –> Nhấn nút tam giá lên hoặc Tam giác xuống để thay đổi đến chế độ làm việc cần chọn. Khi chọn được rồi, cần nhấn phím “ENT” để xác nhận.

*Ví Dụ :

 • SET WORK MODE 1 tương ứng với chế độ 1.Seal “Chế độ Hàn”
 • SET WORK MODE 2 tương ứng với chế độ 2. Fill – Seal “Chế độ (Bơm Khí – Thổi Phồng) và Hàn.”

Khi chọn được chế độ làm việc ta cần cài đặt Chương Trình Con Cho Chế độ làm việc đó.

Nhấn Nút Xuống Để màn Hình hiển thị như Hình 5.

Cách sử dụng máy hút chân không vòi đứng
Hình 5. Màn Hình cài đặt Các thông số làm việc của Chương Trình Con

Hình 5 hiển thị:

+) Parameter : Chương Trình Con (gồm 9 Chương Trình). Mục đích sử dụng của 9 chương trình này là để lưu lại thông số hút cho từng kích thước khác nhau.

 • Để Thay đổi các thông số trong “Parameter” nhấn SET Cho con số nhấp nháy và ấn Nút “Lên”  “Xuống” để thay đổi con số. Khi thay đổi xong cần nhấn “ENT” để xác nhận thông tin.
 • Để sử dụng Linh Hoạt các Chương trình con ta cần, Cài Đặt Các Thông Số Cho Các chương trình con phù hợp với từng sản phẩm có kích thước khác nhau, để có thể dễ dàng sử dụng máy.
 • Muốn sử dụng được chương trình con này ta xem lại Hình 3.

Khi lựa chọn Parameter setting preferences 1 thì sẽ sử dụng tương ứng với Parametr 1.

*Ví Dụ:

 • “Parameter setting preferences 2” thì ta chỉ sử dụng được “Parametr 2”.
 • “Parameter setting preferences 3” thì ta chỉ sử dụng được “Parametr 3”.

Như vậy khi đã cài đặt các thông số cho chương trình con rồi, thì chỉ cần nhấn nút “SET” để cài đặt Parameter setting preferences chọn chương trình con theo số mà ta đã cài đặt từ trước trong chương trình con để máy hoạt động.

+) Vacuum 1 T : là thời gian hút chân không lần 1 (từ 00,0s đến 99,9s).

Để cài đặt ta nhấn SET cho số nhấp nháy, nhấn nút “Lên” “Xuống” để tăng giảm thời gian phù hợp. Sau đó nhấn ENT để xác nhận.

+) Vacuum 2 T : là thời gian hút chân không lần 2 (từ 00,0s đến 99,9s).

Để cài đặt ta Nhấn SET cho số nhấp nháy, nhấn nút “Lên” “Xuống” Để tăng giảm thời gian phù hợp. Sau đó nhấn “ENT” để xác nhận thông số cài đặt.

Lưu ý: Vaccum 2 là lần hút thứ 2, vì vậy khi muốn sử dụng, cài đặt thời gian ở Vacuum 2 thì ta phải chọn chế độ làm việc “SET WORK MODE 5” ở Hình 4.

+) Heating : là thời gian hàn niêm phong miệng túi (từ 0,0s đến 9,9s)

Để cài đặt ta nhấn SET cho số nhấp nháy, nhấn nút “Lên” “Xuống” để tăng giảm thời gian phù hợp. Sau đó nhấn “ENT” để xác nhận.

Lưu ý: Tùy theo độ dày mỏng của túi ta để thời gian hàn miệng túi cho phù hợp.

+) Cooling: là thời gian làm mát cho mối hàn của túi (từ 0,0s đến 9,9s)

Để cài đặt ta nhấn SET cho số nhấp nháy, nhấn nút “Lên” “Xuống” để tăng giảm thời gian phù hợp. Sau đó nhấn ENT để xác nhận.

Lưu ý: Tùy theo độ dày mỏng của túi:

 • Nếu là túi mỏng thì để từ 5s đến 7s.
 • Nếu là túi dày thì để từ 3s đến 5s.

+) Inflation: là thời gian Bơm Khí, Thổi Phồng Túi (từ 00,0s đến 99,9s).

Để cài đặt ta Nhấn SET cho số nhấp nháy, Nhấn Nút Lên, Xuống Để tăng giảm thời gian phù hợp. Sau đó Nhấn ENT để Lưu.

Để sử dụng được Inflation (bơm khí) thì phải chọn chế độ có (Fill) để sử dụng chức năng này.

Hướng dẫn cách sử dụng máy hút chân không công nghiệp dạng đứng

Sau khi cài đặt các thông số kỹ thuật xong ta thực hiện cho sản phẩm vào túi cần đóng gói.

 1. Đưa túi sản phẩm cần hút chân không vào máy, cho hai vòi hút của máy vào bên trong túi. Sau đó kéo phẳng miệng túi, để không bị nhăn đường hàn.
 2. Nhấn bàn dập chân, lúc này máy chỉ kẹp giữ miệng túi mà chưa hút chân không. Bạn sẽ điều chỉnh sắp lại đồ bên trong túi.
 3. Nhấn bàn dập chân lần nữa để máy thực hiện quá trình hút chân không và hàn miệng túi.
 4. Khi thực hiện xong máy sẽ tự mở thanh kẹp, bạn có thể lấy túi sản phẩm ra. Thực hiện lặp lại cho các túi sau.

Lưu ý: Cần theo dõi một vài túi đầu để điều chỉnh lại thời gian hút chân không và thời gian hàn miệng cho phù hợp.

Trên đây là cách sử dụng máy hút chân không DZQ-600L để sử dụng cho chức năng đóng gói chân không cơ bản. Máy còn nhiều chế độ làm việc khác nữa. Tuy nhiên, ở đây Điện máy Khôi Minh chỉ hướng dẫn chức năng cơ bản đúng nhu cầu sử dụng thực tế người dùng. Các bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về chức năng của máy hút chân không vòi ngoài dạng đứng DZQ600L có thể liên hệ với Khôi Minh qua số Hotline: 0936 773 553 – 0868 717 886 để được tư vấn.